Nákupní košík

Nákupní košík

Přihlášení do obchodu

Vrácení zboží a peněz

GSMCentrum.CZ » Vrácení zboží a peněz

Vrácení peněz
Při tzv. " fyzicky bezkontaktním způsobu dodání" se řídíme zákonem 367/200sb. Takto dodané zboží můžete do 14 dnů od obdržení vrátit v původním obalu, nepoužité, kompletní a v původním balení,schopné dalšího prodeje.V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.Při žádosti o vrácení peněz formou složenky typu C, jsme nuceni odečítat poplatek ve výši 35,-Kč, který si účtuje Česká pošta.

Vrácení peněz za zboží, dopravu:
Pro odstoupení od kupní smlouvy, musí zákazník předat nebo odeslat zboží zpět do 14 dní.
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o:
kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží
smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží
Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese GMcentrum s. r. o., Hrdlívská 238, Smečno, 237 05 nebo osobně v pobočkách Prodávajícího. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu na své náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Po odstoupení jsou spotřebiteli vráceny stejným způsobem všechny prostředky, které od něj Prodávající přijal, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.
Odstoupení v ostatních případech:
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí v případě:
došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží
použil-li Kupující zboží ještě před objevením vady
nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím
prodal-li Kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zoží prospěch
Neoznámil-li Kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.